Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Daneels t/ VTM - Telefacts

2013-14

In een reportage van een beperkte duur kunnen niet alle argumenten van alle partijen aan bod komen.