Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

CD&V Lede t/ HLN.be

2019-40
  • De journalist neemt in zijn feitelijke berichtgeving het nodige voorbehoud in acht en heeft in zijn analyse het recht om gegevens met elkaar in verband te brengen. Er is een loyale kans op wederhoor gegeven.