Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Bril t/ De Weekbode

2012-18

Artikel in het weekblad over de vermeende zelfdoding in de gevangenis 
Essentie uitspraak: Gelet op het feit dat de berichtgeving een zelfdoding betrof, had het blad de nabestaanden voor publicatie op de hoogte moeten brengen en hen de kans moeten bieden om hierop te reageren.