Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Bouchrika t/ Het Nieuwsblad

2017-11
  • Klaagster had aangegeven dat ze liever geen foto in de krant wou. Het was niet loyaal om zonder haar toestemming toch een foto van haar voor het publiek afgesloten Facebookpost te halen en te publiceren. Er was geen gewichtig maatschappelijk belang dat dat kon rechtvaardigen.