Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Janssens t/ De Streekkrant en Huybens

2010-08

Ttitel rubriek: Uw regio – knipoog.
Essentie uitspraak: Aan de schrijver van een column of een andere opiniebijdrage komt een grote mate van vrijheid toe om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit door hem gepresenteerde feiten.