Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Guns t/ Humo en Bulté

2010-14

Bij zware beschuldigingen is het aangewezen met de betrokkene voor de publicatie contact op te nemen en hem de kans te geven om erop te reageren.