Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies over Dag Allemaal

2010-10

De manier waarop de uitlatingen van de gewezen echtgenoot van G.R. op de cover en in het weekblad werden gepresenteerd, maken een ernstige inbreuk uit op haar privacy en op haar menselijke waardigheid.