Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Belgische Federatie van Psychologen t/ Humo en Schoenaerts

2012-22

Titel artikel weekblad: ‘Reality-TV: de speeltuin van psychologen’.
Essentie uitspraak: Klager dringt niet langer aan en partijen hebben een minnelijke regeling bereikt.