Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

B t/ Flair

2019-03
  • Het artikel brengt een persoonlijk getuigenis. De journalist heeft het getuigenis niet gecheckt en heeft geen wederhoor gevraagd, ondanks ernstige beschuldigingen tegenover derden. Het artikel maakt de derden ook identificeerbaar.