Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

AZ Groeninge t/ Haezebrouck

2018-08

Journalistieke handeling zonder publicatie.
Essentie uitspraak: De journalist die de gesloten stroke unit van een ziekenhuis binnengaat zonder zich als dusdanig bekend te maken, gaat in tegen de beginselen dat een journalist het doel van zijn optreden bekendmaakt, bijzonder omzichtig omgaat met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie en zich bij slachtoffers niet ongepast opdringt.