Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Agirdag t Humo, Humo.be en Sauviller

2017-07

Titel artikel: De vele valkuilen voor Islamvorsers. ‘Tendentieuze vragen en gefrustreerde extremisten’.
Essentie uitspraak: De journalist uit zelf ernstige kritiek op klager als wetenschapper en trekt zijn professionele integriteit ernstig in twijfel. Daarom was het aangewezen om hem vóór publicatie van het artikel om wederhoor te vragen.