Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Aerts t/ 'tScheldt

2021-16
  • De anonimiteit van ‘tScheldt druist in tegen verschillende principes van de Code. De artikelenreeks is in strijd met het principe dat een journalist geen ongegronde verdachtmakingen uit en met het principe van wederhoor.