Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van hoofdredactie VRT Nieuws over assisenberichtgeving Tongeren

2011-25

Betalen voor informatie is in strijd met een basisregel van de journalistieke beroepsethiek.