Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van VVJ over publicatie privé sms-berichten in Story

2011-26

Titel artikel weekblad: ‘Schokkende onthulling! De maîtresse van Yves Leterme onthult zijn pikante sms’jes’. 
Essentie uitspraak: Ook publieke figuren hebben recht op respect voor hun privéleven. Er zijn echter elementen van het privéleven, die een invloed kunnen hebben op het publieke leven. Berichtgeving hierover kan verantwoord zijn om het publiek te informeren over kwesties van maatschappelijk belang.