Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Advies op vraag van Privacycommissie over reportage in Het Nieuwsblad

2012-06

Publieke figuren hebben ook recht op respect voor hun privéleven, maar zij moeten aanvaarden dat bepaalde privégegevens openbaar kunnen worden gemaakt in de media. De aantasting van het privéleven mag niet verder gaan dan noodzakelijk voor het maatschappelijk belang van de berichtgeving. Zo moet de maatschappelijke relevantie duidelijk uit het artikel blijken.