Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Nieuws

19/11/2014

Bijna dertig procent van de klachten bij de Raad voor de Journalistiek wordt minnelijk geregeld. Dat aantal onderstreept het belang van de ombudsfunctie van de Raad.

Lees meer

10/4/2014

De Raad voor de Journalistiek heeft vorig jaar 38 nieuwe klachtendossiers in behandeling genomen. Dat is minder dan in de twee voorafgaande jaren. Maar in verhouding is het aantal klachten over een beweerde schending van de privacy wel gevoelig toegenomen.

Lees meer

14/1/2014

Voormalig journalist en VRT-hoofdredacteur Pieter Knapen wordt de nieuwe secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek.

Lees meer

20/12/2013

Vanaf 2014 wordt aan alle media gevraagd om een uitspraak over een klacht waarbij ze betrokken zijn, zelf ook bekend te maken. Dat heeft de raad van bestuur van de organiserende vereniging van de Raad voor de Journalistiek beslist.

Lees meer

15/10/2013

De Raad voor de Journalistiek gaat op zoek naar een nieuwe ombudsman / secretaris-generaal. Het is de bedoeling dat zij of hij in dienst komt in het voorjaar 2014, en geleidelijk Flip Voets opvolgt, die sedert de stichting van de raad in 2002 ombudsman is.

Lees meer

9/7/2013

Uit een onderzoek over pers en slachtoffers blijkt dat de termijn om klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek door het publiek soms als te kort wordt ervaren. Vandaar dat de Raad besloten heeft om de termijn met onmiddellijke ingang te verdubbelen van één tot twee maanden.

Lees meer

9/7/2013

Op een persconferentie in Brussel zijn de resultaten voorgesteld van een grootscheeps interuniversitair onderzoek over pers en slachtoffers.

Lees meer

20/6/2013

Omdat mediabedrijven steeds vaker geconfronteerd worden met vragen om inhoud van hun digitale archieven te verwijderen of aan te passen, heeft de Raad van de Journalistiek hierover een Richtlijn goedgekeurd.

Lees meer

21/4/2013

Op voorstel van de journalistenvereniging VVJ is Filip De Rycke, chef nieuws van tvbrussel, benoemd tot plaatsvervangend lid van de Raad voor de Journalistiek. Hij volgt er Tim Pauwels op, manager beroepsethiek van de VRT, die ondertussen effectief lid is

Lees meer

11/4/2013

Het afgelopen jaar zijn er 62 klachtendossiers ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak.

Lees meer