Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie voor zelfregulering van de media.

Vooral klachten over onzorgvuldige berichtgeving en privacy in 2014

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2014 beduidend meer klachten ontvangen dan in 2013, maar bekeken over een periode van vijf jaar was 2014 vrij normaal. De Raad opende 63 nieuwe dossiers, waarvan 62 op basis van een klacht en één op eigen initiatief. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Raad.

Zoals ook in de voorgaande jaren signaleren klagers in 2014 vooral problemen in verband met onzorgvuldige berichtgeving en schending van de privacy. Iets meer dan de helft van de klachten (34 op de 63) had te maken met onzorgvuldige berichtgeving. Het gaat dan om feitelijke fouten of vergissingen in artikels of reportages, of om titels of foto's die niet stroken met de inhoud van de betrokken artikels . Ook gebrek aan wederhoor of wederwoord vallen onder de categorie onzorgvuldige berichtgeving.

De categorie onzorgvuldige berichtgeving wordt op de voet gevolgd door klachten over beweerde schendingen van de privacy. In net iets meer dan de helft van de klachten (32 op de 63) vond de klager dat zijn of haar privacy geschonden werd. Het hoge aantal klachten over privacy bevestigt een trend van de afgelopen jaren.

Twaalf klachten kregen het label onzorgvuldige handelwijze. Het gaat dan bijvoorbeeld over journalisten die zich volgens klagers opdringerig gedragen tijdens de nieuwsgaring, die gemaakte afspraken niet nakomen, of die niet of onvoldoende reageren op rechtstreekse vragen of klachten van de klagers.

In acht gevallen omschreven de klagers de berichtgeving als lasterlijk. Vijf klachten vielen in de categorie discriminatie en stereotypering. De Raad ontving vier klachten over plagiaat en twee over het gebruik van verborgen camera. Eén klager ten slotte riep het recht op vergetelheid in. Sommige klachten krijgen meer dan één label, waardoor het aantal labels hoger ligt dan het aantal klachten.

Eén dossier opende de Raad voor de Journalistiek op eigen initiatief. Naar aanleiding van een zwaar verkeersongeval met zeven doden in Zonhoven deed de Raad een rondvraag bij een aantal media over de naleving van de richtlijn over het gebruik van beeldmateriaal van sociale media. Op basis van de reacties concludeerde de Raad dat de richtlijn door de verschillende media werd nageleefd.

De Raad voor de Journalistiek heeft in 2014 dertien uitspraken gedaan. Acht ervan waren gegrond, één gedeeltelijk gegrond en vier ongegrond. De Raad heeft dus in negen gevallen een inbreuk op de journalistieke beroepsethiek vastgesteld.

Van de 58 dossiers die in 2014 werden afgewerkt, werden er 22 minnelijk geregeld, of omgerekend 38%. De Raad voor de Journalistiek bekleedt met zijn traditie van minnelijke regelingen een unieke positie in het internationale landschap van persraden.

Een volledig overzicht van de behandelde klachten vindt u in het Jaarverslag 2014 via http://rvdj.be/sites/default/files/pdf/jaarverslag2014.pdf.